cu-toi

Triệu Hồi Củ Tỏi

Tụt hay tăng, tăng hay tụt nói một lời thôi. Bùa chú là không đủ, Củ Tỏi cần một phép thuật mạnh hơn để “Triệu Hồi Good Mood”.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *